Štampa

demokratske radionice logtip

Skupština Crne Gore organizuje projekat „Demokratske radionice”, sa ciljem da podstakne  interesovanje kod mladih za politiku i demokratske procese, a zamišljen je kao program građanskog obrazovanja za učenike osnovnih škola, kojim se stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, funkcionisanju parlamenta, donošenju i primjeni zakona, kao i ulozi medija u pluralističkom društvu.

Kroz različite interaktivne sadržaje i na način prilagođen njihovom uzrastu, a uz pomoć izabranih i obučenih predavača/trenera, đeca i mladi uzrasta od osam do petnaest godina uče kroz igru kako funkcioniše demokratija. Stečena saznanja i iskustvo ugrađuju u filmski ili radio prilog, koji se kasnije objavljuje na đečjem parlamentarnom sajtu (www.demokratskeradionice.me). Pored učenja osnovnih principa demokratije i usvajanja znanja o parlamentarnim procesima, cilj programa je da objasni i druga dva preduslova za političko učešće, medijski djelokrug i volju da se izrazi mišljenje.

 demokratske radionice foto

 

Demokratske radionice se u Skupštini Crne Gore organizuju u okviru programa „Otvoreni parlament” sa  ciljem njegovog daljeg proširivanja i obogaćivanja, i fokusom na jačanju veza između parlamenta i mladih, posebno osnovnoškolske populacije.

Projekat „Demokratske radionice” sprovodi se u Parlamentu Republike Austrije od 2007. godine, i na ovim radionicama u austrijskom Parlamentu godišnje učestvuje preko 10.000 đece. Obrađuju se teme iz oblasti kao što su politika, mediji, radionice sa poslanicima, „putovanje kroz vrijeme” i „Evropa”.

Projekat demokratskih radionica u Crnoj Gori finansijski podržava ERSTE fondacija, uz tehničku i stručnu realizaciju NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija).