Štampa

pdfPlan javnih nabavki za 2016.godinu

pdfIzmjena Plana javnih nabavki za 2016. godinu

pdfPlan javnih nabavki za 2015.godinu

pdfAmandman na plan javnih nabavki za 2015.godinu

pdfPlan javnih nabavki za 2015. godinu

pdfPlan javnih nabavki za 2014. godinu

docAmandman na Plan javnih nabavki za 2013. godinu, 09.08.2013. godine.

pdfPlan javne nabavke za 2013.godinu

docAmandman na Plan javnih nabavki za 2012. godinu.

pdfPlan javne nabavke za 2012. godinu

pdfAmandman na plan javne nabavke za 2011. godinu

pdfAmandman na plan javne nabavke za 2011. godinu

pdfPlan javne nabavke za 2011. godinu