Štampa

Parlament preduzeća predstavlja jedan od oblika uspostavljanja čvršće saradnje i razvoja dijaloga između poslanika i privrednika, sa ciljem iznalaženja optimalnih rješenja kreiranja ekonomske politike i stvaranja konkurentne i snažne privrede, kao i formulisanja poruka upućenih evropskim partnerima u kojoj mjeri je Crna Gora spremna da postane članica Evropske unije. Parlament preduzeća organizuje se na godišnjem nivou, a pored poslanika i privrednika, u njegovom radu učestvuju i predstavnici Vlade Crne Gore i sindikata.