Štampa

Pozivamo grupe i pojedince da pośete Skupštinu Crne Gore. Tokom pośete mogu obići skupštinske sale i salone, razgledati umjetničku zbirku i kolekciju crnogorskih dinastičkih grbova.

Molimo sve koji su zainteresovane za pośete Skupštini Crne Gore da dostave zahtjev najranije sedam, a najkasnije dva dana prije željenog datuma dolaska u parlament: