Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici:

Suljo Mustafić

prof. dr Miodrag Vuković - Demokratska partija socijalista

mr Milutin Simović - Demokratska partija socijalista

Mevludin Nuhodžić - Demokratska partija socijalista

dr Filip Vuković - Demokratska partija socijalista

Rifat Rastoder - Socijaldemokratska partija

Almer Kalač - Bošnjačka stranka

dr Radovan Asanović - Demokratski front

Milutin Đukanović - Demokratski front

Srđan Milić – Socijalistička narodna partija

Andrija Popović - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG