Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici:

mr Milutin Simović

prof. dr Miodrag Vuković – Demokratska partija socijalista

dr Predrag Sekulić – Demokratska partija socijalista

Zoran Jelić – Demokratska partija socijalista

Rifat Rastoder - Socijaldemokratska partija

Suljo Mustafić – Bošnjačka stranka

dr Novica Stanić - Klub samostalnih poslanika

Milutin Đukanović - Demokratski front

Srđan Milić – Socijalistička narodna partija

Goran Tuponja - Pozitivna Crna Gora

Nik Gjeloshaj - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG