Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici: 

Suljo Mustafić

prof. dr Miodrag Vuković – Demokratska partija socijalista

Šefkija Murić – Demokratska partija socijalista

Rešid Adrović – Demokratska partija socijalista

Draginja Vuksanović - Socijaldemokratska partija

prof. dr Jelisava Kalezić – Demokratski front

dr Radovan Asanović – Demokratski front

Srđan Milić – Socijalistička narodna partija

mr Dritan Abazović – Klub samostalnih poslanika

Ljerka Dragičević - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG