Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici:

prof. dr Branko Radulović

prof. dr Miodrag Vuković - Demokratska partija socijalista

Husnija Šabović - Demokratska partija socijalista

Draginja Vuksanović - Socijaldemokratska partija

Rešad Sijarić - Bošnjačka stranka

Milan Knežević – Demokratski front

dr Novica Stanić – Klub samostalnih poslanika

Srđan Milić – Socijalistička narodna partija

Mladen Bojanić - Klub samostalnih poslanika

Genci Nimanbegu - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG