Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici: 

prof. dr Branko Radulović

prof. dr Miodrag Vuković – Demokratska partija socijalista

Nikola Gegaj - Demokratska partija socijalista

dr Predrag Sekulić – Demokratska partija socijalista

mr Branka Tanasijević - Demokratska partija socijalista

Suljo Mustafić – Bošnjačka stranka

Džavid Šabović – Socijaldemokratska partija

dr Miodrag Lekić – Demokratski front

Vladislav Bojović – Demokratski front

Srđan Milić – Socijalistička narodna partija

Srđan Perić – Pozitivna Crna Gora

Genci Nimanbegu - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG