Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici:

Suljo Mustafić

prof. dr Miodrag Vuković - Demokratska partija socijalista

Marta Šćepanović - Demokratska partija socijalista

Radivoje Nikčević - Demokratska partija socijalista 

Mićo Orlandić - Socijaldemokratska partija

Almer Kalač – Bošnjačka stranka

Predrag Bulatović – Demokratski front

dr Strahinja Bulajić - Demokratski front

Srđan Milić – Socijalistička narodna partija

mr Dritan Abazović – Pozitivna Crna Gora

Ljerka Dragičević – Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG