Štampa

Kontakt: Sekretarijat Odbora za evropske integracije

e-mail: euintegracije@skupstina.me

tel: +382 20 404 553

tel/fax: +382 20 404 541