Odštampajte ovu stranicu
petak, 20. februar 2015. 15:25

Završeno Zimsko zasijedanje PS OEBS-a u Beču

Mirno rješavanje ukrajinske krize prirotet na Agendi PS OEBS-a

Posljednji dan Zimskog zasijedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a počeo je śednicom Stalnog odbora tokom koje je, poredpredstavljanja aktivnosti Parlamentarne skupštine do kraja 2015. godine, dat osvrt na finansijske izvještaje, te izvještaje posmatračkih misija sa ovogodišnjih izbora u Ukrajini,Sjedinjenim Američkim Državama, Moldaviji i Bosni i Hercegovini. Na śednici se posebno istakla i zahvalnost Sekretarijata parlamentima Turske i Njemačke za posebne kontribucije u okviru budžeta,  uz pomoć kojih su predviđene dodatne aktivnosti PS OEBS-a.

Osim toga, na Stalnom odboru na kome učestvuju šefovi delegacija država članica, inicirana je promjena Poslovnika o radu u dijelu koji se odnosi na amandmane u smislu da se isti mogu razmatrati jedino ukoliko ne postoji primjedba bilo kog člana Odbora, a za čije usvajanje je potrebna većina glasova. Međutim, predlog je odbijen, s obzirom na to da nije dobio potrebni konsenzus.

Śednicu Stalnog Odbora karakterisala je i diskusija o stanju u Ukrajini, te naporima Parlamentarne skupštine OEBS-a u pogledu deeskalacije sukoba.  

Tokom rasprave o ukrajinskoj krizi, prisutnima se obratio i predśednik emiritus Parlamentarne Skupštine OEBS-a i predśednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, koji je kazao da saośeća sa situacijom u Ukrajini, te da ga razgovori na ovu temu podśećaju na one vođene uoči potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Krivokapić smatra da je komunikaciju potrebno voditi u duhu parlamentarizma, jer parlamentarci, ne samo što im priliči, imaju i obavezu da vode dijalog, oslobođen emocija, sa jasnim ciljem – što skorije primirje zaraćenih strana. Na śednici Stalnog Odbora posebno je ukazano na doprinos koji je PS OEBS-a dala kroz format „Vienna procesa“ koji okuplja dvije parlamentarne delegacije, rusku i ukrajinsku, a koji je uspostavljen tokom mandata predśednika Krivokapića, te precizirane njegove dalje aktivnosti.

U drugom dijelu dana održano je ponovno zasijedanje tri odbora koje je obilježila rasprava o pitanju rodne ravnopravnosti, s akcentom na učešće žena u politici i spriječavanje nasilja nad ženama, u okviru koje je istaknuto da pitanje rodne ravnopravnosti nije pitanje samo žena, već se tiče jednakosti i muškaraca i žena.

Ipak, ovogodišnje Zimsko zasijedanje u svoj fokus stavio je  odgovor OEBS na rješavanje ukrajinske krize. S tim u vezi, istaknuta je potreba za vođenjem dijaloga kako na lokalnim, tako i regionalnim i nacionalnim nivoima koji bi vodio trajnom miru u datoj oblasti. Osim toga, istaknuta je neophodnost poštovanja paketa mjera datih kroz Sporazum iz Minska, te zaključeno da pronalazak svih raspoloživih sredstava za rješavanje pitanja izbjeglica i poštovanja ljudskih prava, kao i prekida vatre i pomirenja zaraćenih strane ostaje prioriotet PS OEBS Agende.  

Kada je riječ o predstojećim aktivnostima Parlamentarne skupštine OEBS-a, sastanak Biroa održaće se u aprilu mjesecu u Kopenhagenu, dok će drugi biti organizovan u Beogradu, krajem godine. Godišnje zasijedanje PS OEBS-a održaće se u julu mjesecu u Helsinkiju, kada se očekuje obilježavanje Godišnjice Helsinki +40 procesa i usvajanje zajedničke Rezolucije, dok će Mongolija biti zemlja domaćin Jesenjeg zasijedanja PS OEBS-a.

Na ovogodišnjem Zimskom zasijedanju učestvuje predśednik emiritus PS OEBS-a Ranko Krivokapić, te stalni članovi delegacije, potpredśednik Skupštine Crne Gore Milutin Simović i poslanik Goran Danilović.

Galerija slika