Štampa

pdfRules of Procedure

pdfDeklaracija sa XXIV Godišnjeg zasijedanja, Helsinki 2015

pdfDeklaracija sa XXIII Godišnjeg zasijedanja, Baku 2014

pdfDeklaracija sa XXII Godišnjeg zasijedanja, Istanbul 2013