Štampa

Sekretarka delegacije Skupštine Crne Gore pri PS OEBS-a : Marija Milošević

tel: +382 20 404 553,

tel/fax: +382 20 404 541

e-mail: marija.milosevic@skupstina.me