Štampa

oscepa

Crna Gora je postala punopravna članica Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju odlukom Stalnog savjeta, 22. juna 2006. godine i time, kao nezavisna i suverena država, prvi put postala članica neke međunarodne organizacije.

Parlamentarna skupština OEBS-a (PS OEBS) utemeljena je Madridskom deklaracijom, a prva sjednica održana je 1992. godine u Budimpešti, kada je odlučeno da sjedište međunarodnog sekretarijata bude u Kopenhagenu. Predstavlja parlamentarnu dimenziju Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju koju čini 57 država članica, rasprostranjenih od Vankuvera do Vladivostoka. Njen primarni cilj je olakšavanje međuparlamentarnog dijaloga, kao važnog aspekta sveukupnih napora da se uspješno odgovori na izazove demokratije u regionu OEBS-a i osigura bezbjednost za sve. Jedna od važnih aktivnosti Parlamentarne skupštine OEBS-a su posmatračke misije izbornih procesa, posebno parlamentarnih izbora. Od 1993. više od pet hiljada parlamentaraca posmatrali su preko 130 različitih izbora u više od 30 zemalja. Na svakom godišnjem zasijedanju, Skupština bira predsjednika Parlamentarne skupštine, koji je ujedno i najviši predstavnik Skupštine i koji predsjedava njenim sastancima. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić imenovan je na ovu funkciju 2013. godine, na XXII Godišnjem zasijedanju održanom u Istanbulu.

Crna Gora ima pravo na tri člana/ice (šef/ica delegacije i 2 člana/ice) i tri zamjenika/ce u Parlamentarnoj skupštini. Delegaciju Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini OEBS-a od juna mjeseca 2016. godine čine: šef delegacije Darko Pajović, predsjednik Skupštine Crne Gore, stalni članovi Milutin Simović i Slaven Radunović, kao i zamjenik stalnom članu poslanik Branko Čavor.

Tokom 25. saziva članovi delegacije PS OEBS–a učestvovali su na redovom zasijedanju i to:

 

***

Aktivnosti delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a tokom 24. saziva

Članovi delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a su tokom 24. saziva učestvovali na redovnim zasijedanjima i sastancima, i to: