Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 22. april 2015. 23:02

Treći dan Aprilskog zasijedanja PSSE

Održane rasprave o posljedicama političke i bezbjednosne situacije u Ukrajini, diskriminaciji transrodnih osoba u Evropi i zakonodavnom okviru i praksama odvajanja djece od porodica u zemljama članicama Savjeta Evrope

Na današnjem zasijedanju Parlamentarna skupština Savjeta Evrope podržala je Rezoluciju u kojoj izražava žaljenje zbog diskriminacije sa kojom se součavaju transrodne osobe u Evropi i ukazuje na nedovoljno razvijenu svijest javnosti o ovom pitanju. S tim u vezi, PSSE je pozvala države članice da svojim zakonodavstvom izričito zabrane diskriminaciju zasnovanu na rodnom identitetu.  

PSSE je, takođe, po okončanju raspave o socijalnim službama u Evropi, usvojila Rezoluciju kojom poziva države članice da usvoje zakone i procedure u kojima se, prilikom donošenja odluka o  odvajanju djeteta od porodice, na prvo mjesto stavlja najbolji interes djeteta. U Preporukama koje su usvojene istim povodom, PSSE preporučuje Komitetu ministara da bi prilikom izrade strategije Savjeta Evrope za prava djeteta (2016-2019) trebalo obuhvatiti i pitanje poštovanja dječijih prava u postupku odlučivanja o odvajanju od porodica.

U prijepodnevnom dijelu zasijedanja ministar vanjskih poslova i evropskih poslova Belgije Didije Rejnders predstavio je Komunikaciju o aktivnostima Komiteta ministara Savjeta Evrope u periodu između dva zasijedanja (februar – april 2015). Posebno se osvrnuo na aktivnosti u oblasti borbe protiv radikalizma i ekstremizma, kao i u oblastima vladavine prava, ljudskih prava i socijalne kohezije.

Tokom dana održani su sastanci političkih grupa i śednice Odbora za kulturu, nauku, obrazovanje i medije, Odbora za socijalna pitanja, zdravstvo i održivi razvoj, Odbora za ravnopravnost i sprečavanje diskriminacije, Zajedničkog odbora, kao i saslušanje Odbora za politička pitanja i demokratiju i Odbora za migracije, izbjeglice i raseljena lica na temu Ukrajina i humanitarni izazovi.

Danas je održan i sastanak šefova stalnih delegacija parlamenata regiona, na kojem su razmijenjena mišljenja o aktuelnim pitanjima na Aprilskom zasedanju i saradnji ovih delegacija u okviru PSSE.

Četvrtog, pretposlednjeg, dana zasijedanja, PSSE će održati rasprave po hitnom postupku o nedavnoj tragediji na Mediteranu, kao i o Predlogu dodatnog protokola Konvenciji o sprečavanju terorizma. Takođe, biće riječi o postmonitoring dijalogu sa Monakom i upotrebi bespilotnih letilica - dronova u kontekstu ljudskih prava i međunarodnoga prava.

Na śutrašnjoj śednici Odbora za monitoring planirano je imenovanje koizvjestilaca za Crnu Goru u postmonitoring dijalogu.

Delegaciju Skupštine Crne Gore na Aprilskom zasijedanju čine: Predrag Sekulić, šef Delegacije i Snežana Jonica i Goran Tuponja, članovi Delegacije.