Odštampajte ovu stranicu
utorak, 21. jun 2016. 22:52

Ljetnje zasijedanje PSSE – drugi dan

Drugog dana zasijedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) održane su rasprave o položaju izbjeglica u Grčkoj, borbi protiv seksualizacije djece i položaju žena u oružanim snagama.

Izbjeglička i migrantska kriza u istočnom Mediteranu treba da bude u potpunosti shvaćena kao evropski i globalni problem, a ne samo problem Grčke, navedeno je u Rezoluciji 2118 (2016) koju je PSSE usvojila na današnjem zasijedanju. U okviru rasprave o ovoj tački dnevnog reda naglašeno je da odgovor na izbjegličku i migrantsku krizu treba da bude zasnovan na poštovanju ljudskih prava, u skladu sa temeljnim, zajedničkim, vrijednostima Savjeta Evrope, Evropske unije i njihovih država članica, kao i na solidarnosti i ravnopravnoj podjeli odgovornosti.

U nastavku današnjeg zasijedanja, govoreći o značaju borbe protiv seksualizacije djece, poslanici u Parlamentarnoj skupštini ukazali su na ozbiljne posljedice koje ova pojava može imati na dječje samopoštovanje, njihovu dobrobit, odnose sa drugim ljudima, jednake šanse i uspjeh u školi. Iz tog razloga, u Rezoluciji 2119 (2016) PSSE je posebno istakla potrebu za sprovođenjem hitnih mjera kako bi se spriječilo dalje širenje ove pojave i njenih štetnih uticaja, putem relevantnih zakonodavnih rješenja, ali i politika čiji je cilj informisanje i edukacija roditelja i prosvjetnih radnika o opasnostima sa kojima se djeca suočavaju u seksualizovanom okruženju.

Po okončanju rasprave o položaju žena u oružanim snagama, PSSE je usvojila Rezoluciju 2120 (2016) u kojoj konstatuje da i pored činjenice da su oružane snage u Evropi,  tokom posljednjih decenija, postepeno postajale otvorenije prema regrutovanju žena, one i dalje nedovoljno zastupljene, posebno na višim pozicijama. Žene se u oružanim snagama suočavaju sa brojnim oblicima diskriminacije, ali i seksualnim uznemiravanjem i nasiljem. Iz tog razloga Parlamentarna skupština naglašava da je neophodno promijeniti mentalitet, pojačati napore u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i uspostaviti mehanizme za efektivno bavljenje pritužbama. Polazeći od značajne uloge koju imaju u vršenju demokratskog nadzora nad oružanim snagama, PSSE poziva parlamente država članica da se aktivno zalažu za rodni balans u parlamentarnim tijelima koji se bave oružanim snagama, da aktivno prate sprovođenje Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u njihovoj zemlji, kao i da posebnu pažnju posvete pitanju sprečavanja rodno zasnovanog nasilja.

Drugog dana zasijedanja poslanicima se u svojstvu predśedavajuće Komitetu ministara Savjeta Evrope obratila ministarka vanjskih poslova Estonije Marina Kaljurand koja je govorila o aktivnostima Komiteta tokom prethodna dva mjeseca, kao i o prioritetima estonskog predśedavanja koja se tiču ljudskih prava i vladavine prava na internetu, rodne ravnopravnosti, dječjih prava, te saradnje Savjeta Evrope sa drugim međunarodnim organizacijama.

Treći dan zasijedanja Parlamentarne skupštine obilježiće obraćanja predśednika Vlade Estonije i predśednika Vlade Republike Grčke, kao i rasprava na temu demokratskih institucija u Turskoj.

U sastavu delegacije Skupštine Crne Gore koja učestvuje na ljetnjem zasijedanju PSSE su Predrag Sekulić, šef delegacije, Goran Tuponja i Snežana Jonica, članovi delegacije.