Odštampajte ovu stranicu
srijeda, 22. jun 2016. 23:29

Treći dan zasijedanja PSSE

Na zasijedanju učestvuje delegacija Skupštine Crne Gore u sastavu Predrag Sekulić, šef Delegacije, Goran Tuponja i Snežana Jonica, članovi delegacije

Trećeg dana ljetnjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) održane su rasprave o demokratskim institucijama u Turskoj, mjerama administrativnog pritvora, te ulozi Parlamentarne skupštine kao panevropskog foruma za međuparlamentarni dijalog i saradnju.

Posebna pažnja bila je posvećena raspravi o funkcionisanju demokratskih institucija u Turskoj, posebno pitanjima u vezi sa slobodom medija, vladavinom prava i poštovanjem ljudskih prava. U rezoluciji koju je usvojila na predlog koizvjestiteljki Ingebjorg Godskesen (Norveška) i Nataše Vučković (Srbija) PSSE zaključuje da nedavni događaji u vezi sa slobodom medija i slobodom izražavanja, kao i narušavanje vladavine prava i kršenja ljudskih prava vezanih za protivterorističke operacije u jugoistočnoj Turskoj predstavljaju prijetnju funkcionisanju demokratskih institucija i ispunjavanju obaveza prema Savjetu Evrope. Parlamentarna skupština je podśetila da su turske vlasti pozvane da ispune preostale zahtjeve koji proističu iz post-monitoring dijaloga sa PSSE i ponovila spremnost Savjeta Evrope, posebno Venecijanske komisije, da pruži podršku turskim vlastima u ovom pogledu.

Povodom rasprave o mjerama administrativnog pritvora, PSSE je na današnjem zasijedanju izrazila zabrinutost da su u pojedinim zemljama članicama ove mjere bile zloupotrebljavane i ponovo ukazala na značaj poštovanja prava na slobodu i bezbjednost u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. U Rezoluciji 2122 (2016) PSSE je pozvala države članice Savjeta Evrope da se uzdrže od korišćenja mjera administrativnog pritvora kao mehanizma za upravljanje migracijama, kao i da se uzdrže od toga da na ovaj način lišavaju slobode političke protivnike, aktiviste na polju ljudskih prava ili novinare, kao i učesnike ili osobe koje namjeravaju da učestvuju na mirnim protestima.

Trećeg dana zasijedanja Parlamentarnoj skupštini su se obratili predśednik Vlade Estonije Tavi Roivas i predśednik Vlade Republike Grčke Aleksis Cipras, a u poslijepodnevnom dijelu zasijedanja održana je i rasprava na temu uloge Parlamentarne skupštine kao panevropskog foruma za međuparlamentarni dijalog i saradnju.

Tokom dana održani su sastanci političkih grupa, kao i śednice više komiteta Parlamentarne skupštine, uključujući Komitet za migracije, izbjeglice i raseljena lica, Komitet za ravnopravnost i sprečavanje diskriminacije i Komitet za socijalna pitanja, zdravstvo i održivi razvoj.

Četvrtog dana zasijedanja biće održana objedinjena rasprava o značaju kulture u demokratskim društvima i ulozi obrazovnih i kulturnih mreža zajednica iseljenika, rasprava o mandatu i imunitetima poslanika u Parlamentarnoj skupštini, te rasprava na temu transparentnosti evropskih institucija.