Odštampajte ovu stranicu
četvrtak, 23. jun 2016. 22:51

Četvrti dan zasijedanja PSSE

Šef Delegacije Skupštine Crne Gore sastao se sa predśednikom PSSE Pedrom Agramuntom

Četvrtog dana zasijedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) održana je objedinjena rasprava o značaju kulture u demokratskim društvima i ulozi obrazovnih i kulturnih mreža zajednica iseljenika, rasprava o mandatu i imunitetima poslanika u Parlamentarnoj skupštini, te rasprava na temu transparentnosti evropskih institucija.

PSSE je u ukazala na potrebu značajnijeg prepoznavanja uloge koju kultura ima u pružanju podrške demokratskim principima i vrijednostima i izgradnji inkluzivnih društava. Iz tog razloga u rezoluciji koju je usvojila na današnjem zasijedanju PSSE naglašava da održivo investiranje u kulturne aktivnosti i obrazovanje treba da ima isti značaj kao i investiranje u ekonomiju, infrastrukturu, bezbjednost i druge oblasti koje su od značaja za evropsku globalnu ekonomsku konkurentnost i stabilnost. PSSE je, takođe, ukazala na ključnu ulogu koju obrazovne i kulturne mreže zajednica iseljenika imaju u izgradnji kohezivnog društva, jačanju pluralizma i demokratije u evropskim društvima, te pozvala na njihovo uključivanje u definisanje i sprovođenje politika koje se tiču različitih aspekata procesa integracije, uključujući obrazovnu, kulturnu i socijalnu integraciju.

Učestvujući u raspravi o ovoj tački dnevnog reda član delegacije Skupštine Crne Gore Goran Tuponja posebno je istakao da uloga udruženja iseljenika i njihovih mreža nije dovoljno prepoznata ni mobilisana, posebno uloga u procesu obrazovne, kulturne i socijalne integracije migranata, te da je nužno bolje iskoristiti i dodatno unaprijediti postojeće potencijale i mogućnosti koje su im na raspolaganju i pružiti potrebnu podršku njihovom osnaživanju.

U poslijepodnevnom dijelu zasijedanja, u okviru rasprave o transparentnosti evropskih institucija, PSSE je pozdravila mjere koje su nedavno preduzele institucije EU u cilju jačanja transparentnosti i sprječavanja konflikta interesa njenih zvaničnika, ali i istakla da dodatne mjere treba da budu preduzete kako bi se obezbijedio fer i uravnotežen pristup institucijama EU svim zainteresovanim akterima, kao i potpuni i neometani pristup njihovim dokumentima.

Šef Delegacije Skupštine Crne Gore Predrag Sekulić sastao se danas sa predśednikom PSSE Pedrom Agramuntom. Na sastanku je razgovarano o aktuelnim pitanjima na međunarodnom nivou od značaja za Parlamentarnu skupštinu, kao i o budućoj pośeti predśednika Agramunta Crnoj Gori.

Ljetnje zasijedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope biće okončano śutra raspravama o nasilju nad migrantima i bezbjednosti evropskih puteva.

U sastavu delegacije Skupštine Crne Gore koja učestvuje na ljetnjem zasijedanju PSSE su: šef delegacije Predrag Sekulić i članovi delegacije Goran Tuponja i Snežana Jonica.