Odštampajte ovu stranicu
utorak, 11. oktobar 2016. 21:14

Drugi dan jesenjeg zasijedanja PSSE

Članica Delegacije Skupštine Crne Gore Snežana Jonica predśedavala śednici Potkomiteta za pitanja invaliditeta i inkluzije

Drugog dana jesenjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) održane su  rasprave o panamskim papirima i fiskalnoj i socijalnoj pravdi i dječjim pravima u vezi sa surogat materinstvom.

PSSE je na predlog člana austrijske delegacije Stefana Šenaka usvojila Rezoluciju 2130 (2016) u kojoj je naglašeno da su panamski papiri doveli do pada povjerenja u demokratski, finansijski i poreski sistem u cjelini, stvarajući prijetnju temeljnim vrijednostima evropskog društva, uključujući fiskalnoj i socijalnoj pravdi. Izražena je, takođe, zabrinutost zbog opsega izbjegavanja i utaje poreza, pa čak i poreskih prevara, u savremnim društvima, i naglašen značaj prava pristupa informacijama, zaštite zviždača, kao i postojanja većih etičkih standarda u politici i poslovanju.

Parlamentarna skupština, nakon opsežne rasprave o ovoj tački dnevnog reda, nije usvojila Predlog preporuka o pravima djeteta u pogledu surogat materinstva, koji je podnijela članica belgijske delegacije Petra De Suter.

U prijepodnevnom dijelu zasijedanja zamjenica generalnog sekretara Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) Mari Kiviniemi informisala Parlamentarnu skupštinu o radu ove organizacije tokom prethodne godine, dok je ministar vanjskih poslova Estonije Jurgen Ligi govorio o aktivnostima Komiteta ministara Savjeta Evrope.

Posebnu pažnju na današnjem zasijedanju izazvalo je obraćanje predśednika Republike Francuske Fransoaa Olanda. U obraćanju poslanicima Oland je ukazao na podršku Francuske radu Savjeta Evrope i izrazio uvjerenje da Savjet Evrope, takođe, podržava napore koje Francuska ulaže u promovisanje mira, slobode i demokratije. Govoreći o brojnim izazovima sa kojima se Evropa danas suočava, Oland je posebno izdvojio terorizam, migrantsku i izbjegličku krizu, te situaciju u Ukrajini. Takođe, osvrnuo se na situaciju u Turskoj, sukob u Siriji, te saradnju sa Rusijom, naglašavajući značaj dijaloga, odgovornosti i mira.

Drugog dana zasijedanja održane su śednice više komiteta PSSE i śednica Potkomiteta za pitanja invaliditeta i inkluzije kojoj je predśedavala članica Delegacije Skupštine Crne Gore Snežana Jonica. Na śednici je održano saslušanje predśedavajućeg Ad hoc komitetu Savjeta Evrope za prava osoba sa invaliditetom Alfreda Ferantea i direktora nevladine organizacije „Inclusion Europe“ Milana Švesepa na temu „Pravo glasa i poslovna sposobnost“. Saslušanje je organizovano u kontekstu pripreme izvještaja posvećenog pitanju političkih prava osoba sa invaliditeom, u kojem će posebna pažnja biti usmjerena na vezu između prava glasa i poslovne sposobnosti.

Trećeg dana jesenjg zasijedanja PSSE biće održane rasprave o sportu, saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom i političkim posljedicama sukoba u Ukrajini.

Iz Skupštine Crne Gore na jesenjem zasijedanju PSSE učestvuje članica Delegacije Snežana Jonica.