Odštampajte ovu stranicu
srijeda, 12. oktobar 2016. 21:19

Nastavljeno jesenje zasijedanje PSSE

Održane rasprave o sportu, saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom i političkim posljedicama sukoba u Ukrajini

Trećeg dana jesenjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) održana je objedinjena rasprava o političkim posljedicama sukoba u Ukrajini i zaštiti ljudskih prava u oblastima Ukrajine koje nijesu pod kontrolom ukrajinskih vlasti. U Rezoluciji 2132 (2016) i Rezoluciji 2133 (2016) izražena je zabrinutost zbog posljedica ruske agresije u Ukrajini kako za samu Ukrajinu, tako i za opštu stabilnost i bezbjednost u Evropi i ponovljena podrška principu mirnog rješavanja sporova i Minsk procesu, kao i nezavisnosti Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica. PSSE je pozvala Rusiju da povuče svoje oružane snage sa teritorije Ukrajine, prestane da snabdijeva separatiste vojnom opremom i obezbjedi poštovanje ljudskih prava na teritorijama koje su pod njenom kontrolom, dok je Ukrajinu pozvala da nastavi sa sprovođenjem neophodnih reformi.

Tokom rasprave na temu „Sport za sve“ u kojoj je učestvovao i predśednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah, i u Rezoluciji koja je tim povodom usvojena na predlog članice španske delegacije Karmen Kintanile, poslanici u PSSE su skrenuli pažnju na činjenicu da sport još uvijek nije dostupan svima i pozvali na definisanje integrisanijeg i dinamičnijeg pristupa unapređenju pristupa sportu u zemljama članicama Savjeta Evrope.

Na dnevnom redu današnjeg zasijedanja bila je i rasprava o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom. PSSE je usvojila Rezoluciju 2134 (2016) kojom poziva zemlje članice Savjeta Evrope, zemlje posmatrače i partnere za demokratiju da ponovo potvrde njihovu posvećenost Međunarodnom krivičnom sudu potpisivanjem i ratifikovanjem, u što kraćem roku, Rimskog statuta, amandmana iz Kampale i Sporazuma o privilegijama i imunitetima Međunarodnog krivičnog suda. Takođe, pozvala je na donošenje odgovarajućih propisa za sprovođenje Rimskog statuta i definisanje procedura za omogućavanje pune i efikasne saradnje sa Sudom.

Parlamentarnoj skupštini danas se obratio ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Čavušoglu. Čavušoglu je ukazao na značajnu ulogu koju su Savjet Evrope i njegove preporuke imale u napretku koji je Turska ostvarila tokom prethodnih 15 godina i saopštio da će Turska nastaviti sa planiranim ustavnim i institucionalnim reformama. Uvjeren je da je sposobnost sprovođenja reformi ova zemlja dokazala, pored ostalog, uspostavljanjem više mehanizama za zaštitu ljudskih prava, jačanjem napora u borbi protiv diskriminacije, ratifikacijom Socijalne povelje, te potpisivanjem niza konvencija Savjeta Evrope koje su doprinijele jačanju demokratije i vladavine prava. Čavušoglu je, takođe, govorio o situaciji u Turskoj nakon pokušaja državnog udara, o izbjegličkoj i migrantskoj krizi, te borbi protiv terorizma.

Trećeg dana zasijedanja održani su sastanci političkih grupa i śednice Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava, Komiteta za migracije, izbjegice i raseljena lica, Komiteta za ravnopravnost i sprečavanje diskriminacije, Komiteta za socijalna pitanja, zdravstvo i održivi razvoj i Komiteta za politička pitanja i demokratiju.

Jesenje zasijedanje Parlamentarne skupštine biće nastavljeno śutra raspravom o situaciji u Turskoj u svijetlu nedavnog pokušaja državnog udara.

Iz Skupštine Crne Gore na jesenjem zasijedanju PSSE učestvuje članica Delegacije Snežana Jonica.