Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 14. oktobar 2016. 09:52

Četvrti dan jesenjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope

U nastavku jesenjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) održane su rasprave o unapređenju zaštite maloljetnih migranata koji su bez pratnje na teritoriji Evrope i o aktu nasilja nad ženama i djecom u vidu sakaćenja njihovih genitalija.

Na zasijedanju učestvuje članica Delegacije Skupštine Crne Gore u PSSE Snežana Jonica.

Parlamentarna skupština je u Rezoluciji 2135 (2016) koju je usvojila na predlog članice delegacije Monaka Beatris Fresko-Rolfo, jasno istakla da je sakaćenje genitalija akt nasilja nad ženama i djevojčicama i nesumnjiv primjer kršenja ljudskih prava. Kako bi se iskorjenila ova praksa, ključnu ulogu imaju prevencija, podizanje svijesti i edukacija muškaraca i žena iz relevantnih zajednica, socijalnih i obrazovnih službi, policije, pravosudnog sistema i zdravstvenih radnika. PSSE je pozvala sve zemlje članice da podvrgavanje žena ili djevojčica sakaćenju genitalija prepoznaju kao krivično djelo, da potpišu i ratifikuju Konvenciju Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te da sprovedu niz mjera u cilju suzbijanja ove prakse i pružanja podrške njenim žrtvama.

U okviru rasprave o zaštiti maloljetnih lica u kontekstu migrantske i izbjegličke krize PSSE je pozvala zemlje članice da unaprijede zaštitu maloljetnih migranata koji su bez pratnje na teritoriji Evrope, kako bi se spriječilo njihovo nestajanje. Na maloljetnike koji su bez pratnje prvenstveno treba gledati kao na djecu, a ne migrante, naglašeno je tokom rasprave na ovu temu. U tom kontekstu, Parlamentarna skupština je u Rezoluciji 2136 (2016) istakla da bi, po dolasku na evropsku teritoriju, ova djeca trebalo da budu blagovremeno registrovana i smještena i da im bude omogućen pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju. Na međunarodnom nivou, PSSE je pozvala na bližu saradnju, uključujući i sa zemljama porijekla i tranzita, Europolom i Fronteksom, kako bi zaštitili djecu od trgovine ljudima, te na podršku pravu na spajanje porodice u slučaju maloljetnih migranata koji su odvojeni od svojih porodica.

U prvom dijelu današnjeg zasijedanja poslanicima se obratio ministar vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Frank-Valter Štajnmajer, a održana je i rasprava na temu situacije u Turskoj u svijetlu nedavnog pokušaja državnog udara.

Jesenje zasijedanje Parlamentarne skupštine biće okončano sjutra raspravom o uticaju demografskih kretanja u Evropi na politike migracije.