Odštampajte ovu stranicu
četvrtak, 27. oktobar 2016. 14:50

Sastanak delegacija Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i MMF-a

Predśednik i zamjenik predśednika Odbora, Aleksandar Damjanović i Damir Šehović, sastali su se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koja boravi u Crnoj Gori, kako bi pružila tehničku podrške za postavljanje makroprudencionog okvira i vođenje makroprudencione politike.

Tokom sastanka razgovarano je o ulozi Skupštine Crne Gore, odnosno, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet u nadzoru nad institucijama koje se bave pitanjima koja se odnose na finansijski sektor, kao što su - Centralna banka Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja, Komisija za hartije od vrijednosti, Fond za zaštitu depozita i ostale.

Takođe, bilo je riječi o regulatornom okviru, iskustvima Odbora prilikom razmatranja dokumenata koje navedene institucije podnose Skupštini na razmatranje, stanju crnogorske ekonomije i potencijalnim rizicima po finansijsku stabilnost, kao i modalitetima za unapređenje istog, kroz jačanje saradnje svih odgovornih subjekata i postizanja optimalnog institucionalnog okvira, u cilju jačanja finansijske stabilnosti.

Delegaciju MMf-a činili su Ann Margaret Westin, zamjenica šefa Odjeljenja za tehničku podršku u Sektoru za monetarnu politiku i tržište kapitala u MMF-u, Keith Hall, bivši viceguverner Banke Australije, Remco Van der Molen, ekspert Banke Holandije i Sumiko Ogawa,  ekspert MMF-a.

Galerija slika