Štampa

miodrag-lekic1Poslaničke funkcije

Lični podaci

Datum rođenja: 21.11.1947.
Mjesto rođenja: Bar

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 
Fax: 
E-mail: miodrag.lekic@skupstina.me

 

Miodrag Lekić  rođen je u Baru, 21. novembra 1947. godine, gdje je završio i osnovnu skolu i gimanziju, a diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, međunarodni smjer, u Beogradu 1971. godine.

Kao stipendista vlade Francuske je bio na specijalističkim studijama u Parizu 1976/77 god. Radio je kao profesor u gimnaziji Niko Rolović, bio je direktor Informativnog i kulturnog centra,  a profesionalni angažman nastavio je u Titogradu (Podgorica), kao član Izvršnog vijeća i Vlade Crne Gore. Bio je član Jugoslovenske komisije za saradnju sa UNESKOm.  

U diplomatskoj karijeri je bio ambasador SFRJ u Mozambiku, Lesotu i Svazilendu, ministar inostranih poslova Crne Gore, ambasador SRJ, a zatim i Srbije i Crne Gore, u Italiji i Malti.

Od 2004. je profesor na La Sapienca univerzitetu u Rimu - Fakultet humanističkih nauka , a od 2006. na Luis-u – Fakultet političkih nauka.

2011. je bio jedan od osnivača i izvršni direktor NVO "Centar za međunarodnu politiku i evropske integracije - CEMP".

Objavio je više stručnih radova iz oblasti istorije međunarodnih odnosa i diplomatije. Za knjigu La mia guerra alla guerra ( izdavac Guerini associati, Milano) dobio je u Kaljariju 2007.godine italijansku nagradu ,,Frančesko Alziator”  za najbolju knjigu stranog autora sa mediteranskog prostora objavljenu na italijanskom jeziku. Prevod iste knjige je u Beogradu objavio ,,Službeni glasnik”, pod naslovom ,,Moj rat protiv rata”. Autor je knjige ,,Istorija Italije” u dva toma (izdavac Daily press – Podgorica). Koautor je knjiga,,Dopo la pioggia”(izdavač Argo – Lecce) i ,,Italia e Montenegro”( izdavac Laterza- Bari). U Italiji je objavljivao radove u časopisima ,,Limes”, ,,Affari internazionali” i ,,Lettera internazionale”. Komentare i prikaze objavljivao u crnogorskim listovima ,,Dan” i ,,Vijesti” (kulturni dodatak ,,Art”), i u beogradskim listovima - ,,NIN” i ,,Politika”.

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera