Štampa

pdfPravilnik o kancelarijskom poslovanju u Skupštini Crne Gore 

pdfKlasifikacione oznake predmeta i akata u Skupštini Crne Gore  

Pisarnica Skupštine Crne Gore