Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Datum: 22.01.2019
EPA: 635
Broj akta: 23-1/19-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Datum: 22.01.2019
EPA: 634
Broj akta: 23-1/19-1
Status: U proceduri

Predlog zaključaka poslanika SDP-a povodom afere "Koverta"

Datum: 22.01.2019
EPA: 636
Broj akta: 00-72/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti

Datum: 17.01.2019
EPA: 633
Broj akta: 23-3/19-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti

Datum: 16.01.2019
EPA: 632
Broj akta: 23-3/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o mladima

Datum: 16.01.2019
EPA: 630
Broj akta: 26-1/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva

Datum: 15.01.2019
EPA: 629
Broj akta: 27-1/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Datum: 14.01.2019
EPA: 627
Broj akta: 26-2/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o potvrđivanju UNIDROIT Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima

Datum: 14.01.2019
EPA: 628
Broj akta: 26-2/19-2
Status: U proceduri