Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu

Datum: 01.08.2018
EPA: 518
Broj akta: 06-2/18-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Datum: 31.07.2018
EPA: 517
Broj akta: 27-4/18-1
Status: U proceduri

Predlog Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

Datum: 27.07.2018
EPA: 511
Broj akta: 32-3/18-1
Status: U proceduri

Predlog odluke o imenovanju četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore

Datum: 27.07.2018
EPA: 512
Broj akta: 00-74/18-29
Status: U proceduri

Predlog odluke o izboru dvanaest članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Datum: 27.07.2018
EPA: 513
Broj akta: 00-74/18-30
Status: U proceduri

Predlog za imenovanje Veselina Veljovića za direktora Uprave policije

Datum: 26.07.2018
EPA: 510
Broj akta: 00-74/18-28
Status: Usvojen

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada

Datum: 25.07.2018
EPA: 509
Broj akta: 27-1/18-3
Status: U proceduri