Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog Odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori

Datum: 21.03.2018
EPA: 401
Broj akta: 00-72/18-10
Status: U proceduri

Predlog Odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori

Datum: 14.03.2018
EPA: 397
Broj akta: 00-72/18-9
Status: Povučen iz procedure