Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Izvještaj o radu - Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije za 2018. godinu

Datum: 13.03.2019
EPA: 664
Broj akta: 00-72/19-7
Status: U proceduri

Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5"

Datum: 13.03.2019
EPA: 665
Broj akta: 00-72/19-89
Status: U proceduri

Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu

Datum: 04.03.2019
EPA: 659
Broj akta: 00-72/19-5
Status: Povučen iz procedure

Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 04.03.2019
EPA: 660
Broj akta: 16-3/19-1
Status: U proceduri