Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2017. godini

Datum: 18.12.2018
EPA: 615
Broj akta: 00-72/18-59
Status: U proceduri

Predlog odluke o imenovanju člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Datum: 18.12.2018
EPA: 617
Broj akta: 00-74/18-67
Status: U proceduri

Predlog odluke o imenovanju člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Datum: 18.12.2018
EPA: 618
Broj akta: 00-74/18-68
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 17.12.2018
EPA: 614
Broj akta: 26-1/18-7
Status: U proceduri

Predlog odluke o izboru dva člana Komisije za vrednovanje

Datum: 14.12.2018
EPA: 613
Broj akta: 00-74/18-65
Status: U proceduri

Predlog odluke o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Datum: 13.12.2018
EPA: 612
Broj akta: 00-74/18-64
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju

Datum: 07.12.2018
EPA: 607
Broj akta: 23-1/18-10
Status: U proceduri

Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave

Datum: 07.12.2018
EPA: 608
Broj akta: 00-39/18-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Datum: 07.12.2018
EPA: 609
Broj akta: 24-3/18-3
Status: U proceduri