Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

Datum: 09.04.2019
EPA: 683
Broj akta: 00-39/19-1
Status: U proceduri

Izvještaj o razmatranju Predloga Strategije odbrane Crne Gore

Datum: 08.04.2019
EPA: 669
Broj akta: 00-38/19-1/2
Status: U proceduri

Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu

Datum: 01.04.2019
EPA: 677
Broj akta: 00-72/19-15
Status: U proceduri