Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog za imenovanje dr Zorice Kalezić za viceguvernera Centralne Banke Crne Gore

Datum: 20.02.2019
EPA: 655
Broj akta: 00-74/19-21
Status: U proceduri

Predlog odluke o izboru predsjednika Državne izborne komisije

Datum: 13.02.2019
EPA: 653
Broj akta: 00-74/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Datum: 08.02.2019
EPA: 652
Broj akta: 19-1/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o medicinskim sredstvima

Datum: 07.02.2019
EPA: 650
Broj akta: 28-2/19-4
Status: U proceduri

Predlog zakona o administrativnim taksama

Datum: 06.02.2019
EPA: 648
Broj akta: 16-5/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o lokalnim komunalnim taksama

Datum: 06.02.2019
EPA: 649
Broj akta: 16-5/19-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Datum: 05.02.2019
EPA: 647
Broj akta: 15-3/19-4
Status: U proceduri