Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o putevima

Datum: 12.02.2020
EPA: 929
Broj akta: 14-1/20-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu

Datum: 07.02.2020
EPA: 926
Broj akta: 27-10/20-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

Datum: 07.02.2020
EPA: 927
Broj akta: 28-2/20-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 07.02.2020
EPA: 928
Broj akta: 28-2/20-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

Datum: 05.02.2020
EPA: 925
Broj akta: 14-1/20-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Datum: 04.02.2020
EPA: 924
Broj akta: 15-4/20-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Datum: 31.01.2020
EPA: 922
Broj akta: 16-3/20-1
Status: U proceduri