Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog odluke o imenovanju predsjednika Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade

Datum: 25.04.2018
EPA: 429
Broj akta: 00-74/18-14
Status: U proceduri

Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2017. godinu

Datum: 23.04.2018
EPA: 426
Broj akta: 00-72/18-22
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju korupcije

Datum: 23.04.2018
EPA: 427
Broj akta: 23-2/18-1
Status: U proceduri

Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu

Datum: 23.04.2018
EPA: 425
Broj akta: 00-72/18-21
Status: U proceduri

Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima

Datum: 20.04.2018
EPA: 423
Broj akta: 24-9/18-3
Status: U proceduri

Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Međunarodnog instituta za razvoj prava

Datum: 20.04.2018
EPA: 424
Broj akta: 24-9/18-4
Status: U proceduri

Predlog Zakona o sportu

Datum: 18.04.2018
EPA: 421
Broj akta: 26-1/8-2
Status: U proceduri

Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2017. godinu

Datum: 17.04.2018
EPA: 420
Broj akta: 00-72/18-19
Status: U proceduri