Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 18.07.2019
EPA: 756
Broj akta: 19-6/19-2
Status: U proceduri

Predlog Odluke o izboru pet članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Datum: 17.07.2019
EPA: 755
Broj akta: 00-74/19-10
Status: U proceduri

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Datum: 12.07.2019
EPA: 751
Broj akta: 00-72/19-38
Status: U proceduri

Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu

Datum: 12.07.2019
EPA: 753
Broj akta: 00-72/19-39
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 11.07.2019
EPA: 750
Broj akta: 16-2/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Datum: 10.07.2019
EPA: 748
Broj akta: 23-1/19-4
Status: U proceduri