Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2018. godini

Datum: 17.05.2019
EPA: 709
Broj akta: 00-63-4/19-17/3
Status: U proceduri

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 16.05.2019
EPA: 706
Broj akta: 0-32-1/19-1
Status: U proceduri

Predlog odluke o imenovanju jedog člana žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade

Datum: 16.05.2019
EPA: 707
Broj akta: 00-74/19-6
Status: U proceduri

Izvještaj o razmatranju izvještaja o radu Agencije za Nacionalni bezbjednost za 2018. godinu.

Datum: 14.05.2019
EPA: 704
Broj akta: 00-63-4/19-14/2
Status: U proceduri

Godišnji izvještaj o radu Bankarskog ombudsmana za 2018. godinu.

Datum: 13.05.2019
EPA: 703
Broj akta: 00-72/19-27
Status: U proceduri