Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat

Datum: 05.09.2019
EPA: 785
Broj akta: 00-72/19-45
Status: U proceduri

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore

Datum: 31.08.2019
EPA: 782
Broj akta: 00-74/19-23
Status: U proceduri

Predlog Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

Datum: 23.08.2019
EPA: 781
Broj akta: 24-3/19-1
Status: U proceduri

Predlog odluke o razrješenju i izbor jednog člana Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore

Datum: 22.08.2019
EPA: 778
Broj akta: 00-74/19-20
Status: Usvojen

Predlog odluke o razrješenju i izbor jednog člana Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore

Datum: 22.08.2019
EPA: 779
Broj akta: 00-74/19-21
Status: Usvojen

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Datum: 14.08.2019
EPA: 777
Broj akta: 14-1/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 08.08.2019
EPA: 776
Broj akta: 28-2/19-7
Status: U proceduri