Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

Datum: 23.08.2019
EPA: 781
Broj akta: 24-3/19-1
Status: U proceduri

Predlog odluke o razrješenju i izbor jednog člana Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore

Datum: 22.08.2019
EPA: 778
Broj akta: 00-74/19-20
Status: U proceduri

Predlog odluke o razrješenju i izbor jednog člana Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore

Datum: 22.08.2019
EPA: 779
Broj akta: 00-74/19-21
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Datum: 14.08.2019
EPA: 777
Broj akta: 14-1/19-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 08.08.2019
EPA: 776
Broj akta: 28-2/19-7
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopuni Zakona o poreskoj administraciji

Datum: 07.08.2019
EPA: 775
Broj akta: 16-5/19-3
Status: U proceduri

Predlog odluke o razrješenju tri i izboru tri člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore

Datum: 31.07.2019
EPA: 768
Broj akta: 00-74/19-13
Status: Usvojen