Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o radu

Datum: 16.11.2018
EPA: 593
Broj akta: 19-1/18-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

Datum: 14.11.2018
EPA: 590
Broj akta: 23-1/18-6
Status: U proceduri

Prijedlog Rezolucije povodom 100-godišnjice "Podgoričke skupštine"

Datum: 14.11.2018
EPA: 592
Broj akta: 00-71/18-7
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Datum: 13.11.2018
EPA: 589
Broj akta: 24-3/18-2
Status: U proceduri

Predlog odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Tuzi

Datum: 12.11.2018
EPA: 573
Broj akta: 00-74/18-48
Status: Usvojen

Predlog odluke o izboru tri člana Administrativnog Odbora Skupštine Crne Gore

Datum: 12.11.2018
EPA: 588
Broj akta: 00-74/18-63
Status: Usvojen

Predlog Odluke o izboru dva člana Odbora za prosvjetu,nauku,kulturu i sport Skupštine Crne Gore

Datum: 12.11.2018
EPA: 584
Broj akta: 00-74/18-59
Status: Usvojen