Predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Republike Portugal o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

EPA: 214 XXVI
Broj akta: 16-4/17-1
Datum: 12.07.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 12.07.2017.
Broj akta: 16-4/17-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 26.07.2017.
Broj akta: 16-4/17-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.09.2017.
Broj akta: 16-4/17-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 12.10.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Grupa poslanika

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 18.10.2017.
Broj akta: 16-4/17-1/4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Ostali