Predlog Zakona o potvrđivanju Amandmana na Stolkholmsku konvenciju o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama

EPA: 247 XXVI
Broj akta: 27-2/17-1
Datum: 05.09.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Zakona o potvrđivanju Amandmana na Stolkholmsku konvenciju o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama

Datum: 05.09.2017.
Broj akta: 27-2/17-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 06.09.2017.
Broj akta: 27-2/17-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.09.2017.
Broj akta: 27-2/17-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.09.2017.
Broj akta: 27-2/17-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 12.10.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 18.10.2017.
Broj akta: 27-2/17-1/4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Ostali