Predlog Zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma

EPA: 246 XXVI
Broj akta: 27-1/17-6
Datum: 05.09.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma

Datum: 05.09.2017.
Broj akta: 27-1/17-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 06.09.2017.
Broj akta: 21-1/17-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.09.2017.
Broj akta: 27-1/17-6/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.09.2017.
Broj akta: 27-1/17-6/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 12.10.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 18.10.2017.
Broj akta: 27-1/17-6/4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Ostali