Predlog Zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu

EPA: 260 XXVI
Broj akta: 33/17-5
Datum: 27.09.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu

Datum: 27.09.2017.
Broj akta: 33/17-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 27.09.2017.
Broj akta: 33/17-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.10.2017.
Broj akta: 33/17-5/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj o reviziji predloga Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu

Datum: 16.10.2017.
Broj akta: 00-72/17-47
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 17.10.2017.
Broj akta: 00-72/17-47/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 24.10.2017.
Broj akta: 33/17-5/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 01.11.2017.
Broj akta: 00-72/17-48/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 23.11.2017.
Broj akta: 33/7-5/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak

Datum: 23.11.2017.
Broj akta: 33/17-5/7
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali