Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka

EPA: 266 XXVI
Broj akta: 24-9/17-1
Datum: 02.10.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 05.10.2017.
Broj akta: 24-9/17-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.10.2017.
Broj akta: 24-9/17-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 08.11.2017.
Broj akta: 24-9/17-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 29.11.2017.
Broj akta: 24-9/17-1/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali