Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015-2018) za period jul 2016 - jun 2017. godine

EPA: 268 xxvi
Broj akta: 00-72/17-44
Datum: 04.10.2017
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015-2018) za period jul 2016 - jun 2017. godine

Datum: 04.10.2017.
Broj akta: 00-72/17-44
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 05.10.2017.
Broj akta: 00-72/17-44/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.11.2017.
Broj akta: 00-72/17-44/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak

Datum: 23.11.2017.
Broj akta: 00-72/17-44/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali