Sedmi polugodišnji Izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar -jun 2017. godine

EPA: 270 XXVI
Broj akta: 00-72/17-46
Datum: 06.10.2017
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Sedmi polugodišnji Izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar -jun 2017.

Datum: 06.10.2017.
Broj akta: 00-72/17-46
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 16.11.2017.
Broj akta: 00-72/17-46/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 24.11.2017.
Broj akta: 00-72/17-46/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali