Predlog Zakona o povrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, neovlašćenog stavljanja u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, ilegalnih migracija i drugih krivičnih djela

EPA: 273 XXVI
Broj akta: 24-2/17-1
Datum: 10.10.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 10.10.2017.
Broj akta: 24-2/17-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.11.2017.
Broj akta: 24-2/17-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.11.2017.
Broj akta: 24-2/17-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 29.11.2017.
Broj akta: 24-2/17-1/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali