Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

EPA: 275 XXVI
Broj akta: 29/17-2
Datum: 12.10.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

Datum: 12.10.2017.
Broj akta: 29/17-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.10.2017.
Broj akta: 29/17-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.10.2017.
Broj akta: 29/17-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.11.2017.
Broj akta: 29/17-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 29.11.2017.
Broj akta: 29/17-2/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali