Predlog zakona o izmjeni Zakona o Državnom tužilaštvu

EPA: 281 XXVI
Broj akta: 23-1/17-10
Datum: 20.10.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o Državnom tužilaštvu

Datum: 20.10.2017.
Broj akta: 23-1/17-10
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 23.10.2017.
Broj akta: 23-1/17-10/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.11.2017.
Broj akta: 23-1/17-10/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 21.11.2017.
Broj akta: 23-1/17-10/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Ervin Ibrahimović

Usmjerenje

Datum: 21.11.2017.
Broj akta: 23-1/17-10/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.11.2017.
Broj akta: 23-1/17-10/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 29.11.2017.
Broj akta: 23-1/17-10/6
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali