Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 1,2,5,6,7,10,11 i 12 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/10 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG",broj 31/17)

EPA: 282 XXVI
Broj akta: 00-14/17-28/2
Datum: 24.10.2017
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Mišljenje sa odgovorom

Datum: 24.11.2017.
Broj akta: 00-14/17-28/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Ostali