Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunja Bezbjedonosni aneks Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka

EPA: 292 XXVI
Broj akta: 31-2/17-4
Datum: 02.11.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 03.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-4/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 29.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-4/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali