Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Sjevernoatlanskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga

EPA: 295 XXVI
Broj akta: 31-2/17-7
Datum: 02.11.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Sjevernoatlanskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga

Datum: 02.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-7
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 03.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-8/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-7/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-7/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 29.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-7/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali