Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih komandi uspostavljenih na osnovu Sjevernoatlanskog ugovora

EPA: 298 XXVI
Broj akta: 1-2/17-10
Datum: 02.11.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 03.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-10/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-10/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-10/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 24.11.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 29.11.2017.
Broj akta: 31-2/17-10/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali