Predlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

EPA: 358 XXVI
Broj akta: 13/18-1
Datum: 29.01.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

Datum: 29.01.2018.
Broj akta: 13/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 30.01.2018.
Broj akta: 13/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.02.2018.
Broj akta: 13/18-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo