Predlog zakona o dopunama Zakona o inovativnoj djelatnosti

EPA: 362 XXVI
Broj akta: 25/18-1
Datum: 01.02.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o inovativnoj djelatnosti

Datum: 01.02.2018.
Broj akta: 25/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanički klub
Predlagači: Andrija Mandić, Branko Radulović, Branka Bošnjak, Ljiljana Đurašković, Strahinja Bulajić, Janko Vučinić, Koča Pavlović, Milan Knežević, Milutin Đukanović, Nebojša Medojević, Predrag Bulatović, Slaven Radunović, Veljko Vasiljević, Vera Bulatović, Budimir Aleksić, Jovan Vučurović, Marina Jočić, Milun Zogović

Usmjerenje

Datum: 13.02.2018.
Broj akta: 25/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 08.03.2018.
Broj akta: 25/18-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 08.03.2018.
Broj akta: 25/18-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 12.03.2018.
Broj akta: 25/18-1/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada