Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o sporazumima o izboru suda

EPA: 368 XXVI
Broj akta: 24-9/18-1
Datum: 08.02.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o sporazumima o izboru suda

Datum: 08.02.2018.
Broj akta: 24-9/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 13.02.2018.
Broj akta: 24-9/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.02.2018.
Broj akta: 24-9/18-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 02.03.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 12.03.2018.
Broj akta: 24-9/18*-1/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali