Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o sporazumima o izboru suda

EPA: 368 XXVI
Broj akta: 24-9/18-1
Datum: 08.02.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o sporazumima o izboru suda

Datum: 08.02.2018.
Broj akta: 24-9/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 13.02.2018.
Broj akta: 24-9/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo