Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

EPA: 369 XXVI
Broj akta: 00-72/18-4
Datum: 09.02.2018
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

Datum: 09.02.2018.
Broj akta: 00-72/18-4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 13.02.2018.
Broj akta: 00-72/18-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 08.03.2018.
Broj akta: 00-72/18-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 12.03.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 12.03.2018.
Broj akta: 00-72/18-4/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali