Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

EPA: 504 XXVI
Broj akta: 16-3/18-2
Datum: 19.07.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Datum: 19.07.2018.
Broj akta: 16-3/18-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 19.07.2018.
Broj akta: 16-3/18-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 26.11.2018.
Broj akta: 16-3/18-2/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 16.05.2019.
Broj akta: 16-3/18-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.11.2019.
Broj akta: 16-3/18-2/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 22.11.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali