Finansijski plan sa Planom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2019. godinu

EPA: 545 XXVI
Broj akta: 00-72/18-49
Datum: 01.10.2018
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Finansijski plan sa Planom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2019. godinu

Datum: 01.10.2018.
Broj akta: 00-72/18-49
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 02.10.2018.
Broj akta: 0-72/18-49/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo