Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore

EPA: 537 XXVI
Broj akta: 00-74/18-33
Datum: 01.10.2018
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore

Datum: 01.10.2018.
Broj akta: 00-74/18-33
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 04.10.2018.
Broj akta: 00-74/18-33/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo