Predlog odluke o izboru jednog člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore

EPA: 539 XXVI
Broj akta: 00-74/18-35
Datum: 01.10.2018
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izboru jednog člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore

Datum: 01.10.2018.
Broj akta: 00-74/18-35
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 04.10.2018.
Broj akta: 00-74/18-35/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo