Predlog zakona o državnoj upravi

EPA: 547 XXVI
Broj akta: 00-31/18-1
Datum: 03.10.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o državnoj upravi

Datum: 03.10.2018.
Broj akta: 00-31/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 04.10.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo