Predlog zakona o državnoj upravi

EPA: 547 XXVI
Broj akta: 00-31/18-1
Datum: 03.10.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o državnoj upravi

Datum: 03.10.2018.
Broj akta: 00-31/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 04.10.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 19.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Raško Konjević

Amandmani

Datum: 20.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Željko Aprcović, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 21.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 21.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Radulović, Branka Bošnjak

Usmjerenje

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/10
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Poslanik

Izvještaj

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/12
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Ervin Ibrahimović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1-13
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/14
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/15
Vrsta dokumenta: Program
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/16
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/17
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 23.11.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 29.11.2018.
Broj akta: 00-31/18-1/18
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Ostali