Predlog odluke o razrješenju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

EPA: 549 XXVI
Broj akta: 00-74/18-42
Datum: 08.10.2018
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o razrješenju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Datum: 08.10.2018.
Broj akta: 00-74/18-42
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 16.11.2018.
Broj akta: 00-74/18-42/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali